5 chuyên ngành nên học khi du học Singapore tại SMU

Mặc dù tên của trường đại học cho thấy nó chỉ có thể có các khóa học kinh doanh, Singapore Management University (SMU) thực sự cung cấp các khóa học trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Nếu bạn quan tâm đến việc dành một học kỳ hoặc mùa hè để học tập ở nước ngoài ở Singapore nhưng không phải là doanh nghiệp lớn, hãy kiểm tra một số khu vực khác của câu lạc bộ học sinh và sinh viên.

>>> Tìm hiểu về trường kinh doanh quốc tế của United Singapore

du-hoc-singapore-2018-tai-smu

>>> Những yêu cầu cần để du học Singapore ngay

Sinh viên du học tại SMU Labs – một không gian tuyệt vời trong khuôn viên cho các loại hình làm việc theo nhóm và cộng tác trong các dự án

KẾ TOÁN
Theo bảng xếp hạng QS World , SMU được xếp hạng trong Top 100 trên thế giới cho cả kế toán và tài chính. Trường Đại học Brigham Young cũng vừa xếp hạng Trường Kế toán SMU ở Châu Á. Với những bảng xếp hạng hàng đầu, du học sinh có cơ hội để tận dụng các khóa học có uy tín này trong thời gian của họ tại SMU. Mỗi học kỳ, sinh viên có cơ hội để lựa chọn từ một danh sách các khóa học cốt lõi và chuyên môn có thể đáp ứng các yêu cầu lớn và nhỏ trong khi ở nước ngoài.

KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Sinh viên Du học Singapore có thể chọn từ một số môn học thường đáp ứng các yêu cầu chính cùng với các dịch vụ độc đáo tập trung vào các vấn đề ảnh hưởng đến Châu Á như Chính trị nước ở Châu Á và Chính trị Nhật Bản và Hàn Quốc Du học sinh cũng có cơ hội tham gia xã hội Khoa học Xã hội SMU

KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Sinh viên Khoa học Máy tính và Công nghệ Thông tin được tiếp cận với rất nhiều khóa học để lựa chọn trong Hệ thống Thông tin, Hệ thống Thông tin Dịch vụ Tài chính và Dịch vụ Hệ thống Thông tin ngành. Ngoài ra còn có một Hiệp hội Sinh viên Hệ thống Thông tin mà sinh viên có thể tham gia .

TÂM LÝ HỌC
Trong Trường Khoa học Xã hội, Khoa Tâm lý học cung cấp nhiều khóa học khác nhau, từ lớp giới thiệu đến các khóa học nâng cao cho các chuyên ngành tâm lý như Tâm lý học về Quy trình Nhóm và Ra quyết định, Tâm lý Cảm xúc, và Tâm lý học tiến hóa. Quan tâm đến việc tham gia với các sinh viên khác trong Khoa học Xã hội?

NGHIÊN CỨU CHÂU Á
Không chỉ có nhiều khóa học tập trung ở châu Á mà SMU còn có thể học tập nhưng sinh viên nước ngoài có cơ hội để có được Chứng chỉ Châu Á bằng cách tham gia ba khóa học với trọng tâm châu Á. Có một số lựa chọn tuyệt vời để lựa chọn bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm các sáng kiến ​​trong Thành phố thông minh, Singapore: Tưởng tượng 50 năm tiếp theo, Văn hoá Phổ biến ở Châu Á và Khám phá Bản sắc châu Á. Vì có nhiều khóa học, Chứng chỉ Châu Á Học thuật không được thiết kế cho bất kỳ chuyên ngành nào.

Từ khóa bài viết:

dau tu dinh cu my| dau tu dinh cu chau au|