Tìm hiểu về văn hóa của Canada

Phong tục
Các đặc lợi của nền văn hoá Canada bắt đầu bằng môi trường đa văn hóa cởi mở và không có tính phán quyết mà họ chia sẻ hoàn toàn. Tuy nhiên, chắc chắn họ có một số kỳ vọng từ những người nước ngoài.

Thông tin khác:

Làm thế nào để có được Visa Sinh viên Canada được chấp nhận vào trường đại học

Du học canada và thông tin về bảo hiểm y tế
Cuộc sống sinh viên của các du học canada

van-hoa-canada

Tính đúng đắn là bắt buộc, chuyên nghiệp và xã hội
Cách cư xử tôn trọng trong cuộc trò chuyện là phải
Bình đẳng giới được coi là phổ biến không chỉ là nói suông.
Không bao giờ xúc phạm đến chủng tộc, tôn giáo, giới tính, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc sự xuất hiện của người khác
Thoạt tiên, hãy tránh các câu hỏi thân mật và tiến tới tạo ra một số điểm chung.

Làm thế nào để làm quen với người Canada?
Người Canada được biết là khá linh hoạt khi bạn bắt đầu một cuộc trò chuyện. Nó thường bắt đầu bằng việc giới thiệu tên của bạn .

Tuy nhiên, bạn nên nói đến “Ông” và “Bà” trước họ của họ trong trường hợp người cao tuổi, một số thẩm quyền, giáo sư hoặc chủ nhân cho đến khi họ yêu cầu bạn bắt đầu gọi họ bằng tên của họ.

Làm thế nào để trả lời một lời mời xã giao?

Đảm bảo bạn đến đúng giờ, một khi điểm cuộc họp đã được thiết lập. Người Canada đánh giá đúng giờ. Trong trường hợp bạn không thể thực hiện được, hãy gọi và hủy hoặc nếu có thể sắp xếp lại giờ trước đó.
Trước khi bạn rời khỏi dịp này, hãy hỏi xem buổi họp mặt có chính thức hay không chính thức để bạn được mặc quần áo đúng cách.
Luôn luôn quan tâm để mang lại cho chủ nhà một món quà khi bạn chấp nhận một lời mời chính thức để thu thập tại nhà của một ai đó lần đầu tiên. Rượu là mát mẻ, hoa hoặc hộp sô cô la sẽ không được đánh giá cao cho cuộc gặp gỡ đầu tiên.

Từ khóa bài viết: